4 The Download
0 Comment
20.11.2020 Upload date

Cilt 2, Roma

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... önemli ölçüdeçoğalmıştır.3 İtalya’daki en eski Grek kolonilerinin (örneğin, Posidonia-Paestum) kalıntılarını ortaya çıkartan birçok kazılar, başta İtalya tarihinin ilkdönemlerinde önemli bir yer tutan Etrüsk ulusunun uygarlığının incelenmesiolmak üzere bu alana birçok yeni katkılar getirdiler.2. M.Ö. III. Yüzyıldan I. Yüzyıla kadar Roma Cumhuriyeti’nin veİmparatorluğun tarihinin kaynakları. Tarihçi, daha yeni dönemlerin,Cumhuriyetin yükselişi ve düşüşü, Roma ...