33 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Çivi Yazılı Metinler Ve Arkeolojik Kaynaklar Işığında Asur İmparatorluk Dönemi Kraliçeleri - H. Hande Duymuş Florioti

Arkeoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 76 MB

Eski Mezopotamya toplumlarına ait yazılı kaynaklar ve arkeolojik veriler geniş boyutta erkek yöneticileri anlatır ve betimlerler. Buna karşın kadınların da toplumun her düzeyinde anne, eş, kız kardeş ve kız evlat olarak önemli bir yere sahip olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Elit kesim olarak tanımlayabileceğimiz kraliyet kadınları ise, gene geniş boyutta erkeğin egemen olduğu sanat, ekonomi, din ve yönetimle ilgili kayıtlara yansımayı başarmıştır. Eski Mezopotamya uygarlığının önemli bir bölümünü yapan Asur toplumundaki kraliçeler hakkındaki bilgilerimiz, hem yazılı kaynaklardan hem de arkeolojik verilerden gelmektedir.