244 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Clare Gibson - Semboller Nasıl Okunur

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

YEM Yayın, Semboller Nasıl Okunur? / Resimli Sembol Okuma Rehberi adını taşıyan yeni kitabını yayımladı. İlk yayımlanışından (2008) bu yana 17 dile çevrilip dünya çapında 120 binin yüzeyinde satış rakamına ulaşan, Türkiye'de de geniş bir ilgiyle karşılanıp üç baskısını yapan Binalar Nasıl Okunur / Resimli Bina Okuma Rehberi'nin sonra yayımlanan Semboller Nasıl Okunur? ilk defa yayımlandığı 2009 yılından bu yana 14 dile çevrildi.

Semboller Nasıl Okunur? yeryüzünde eski çağlardan günümüze sanatta kullanılan sembollerin zengin kavram dünyasını ayırt edip anlamayı amaçlayan basit bir giriş kitabı. Farklı kültürlerin belirgin başlı sembollerinin anlamlarını, kökenlerini, anlatım ve tasarım biçimlerini yaratıldıkları coğrafyalara göre gruplandırarak belirli temalar çerçevesinde inceliyor. Bu küçük ve sevimli cep kitabı konuyla ilgili akla gelebilecek her çeşitli soruya görseller eşliğinde kısa ve öz cevaplar verici oldukça kapsamlı bir rehber.

Konunun özünü rahatça kavratan kısa açıklamalarla birlikte 500'den çok görselin olduğu kitapta, okurun değişik uygarlıklara ait sanat eserleri ve tasarım nesnelerinde rastlanan sembollerin dilini çözüp verilen mesajı anlamasına yardımcı olacak çeşitli ipuçları sunuluyor. Kutsal imgeler, kimlik işaretleri ve sembolik sistemler incelenerek değişik kültürler arasında karşılaştırma yapıp benzerlikleri ve farklılıkları keşfetmesi sağlanıyor. Bu küçük ancak hacimli cep kitabı dünya üzerindeki değişik kültürlerin tarih boyunca sanat eserlerinde ve tasarım nesnelerinde kullandıkları, arketip kabul edilen sembolleri keyifle “okuyarak” kavramamızı amaçlayan bir rehber. Sırasıyla Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya uygarlıklarında kutsallığı anlatım eden; tanrıları, mitolojik ve fantastik varlıkları canlandıran; kişisel ve sosyal kimlikleri, aidiyetleri, toplumsal derslik ya da statüleri ortak bir temsil düzlemine taşıyan; alegorik anlatımlar ve anıştırmalarla geçmiş ile şimdi arasında çok yönlü bağlar kurarak zengin bir kültür birikimi oluşturan; günlük hayatın en esas ritüellerine anlam katan ve korkulara, düşlere, sevme ve bilme arzusuna, korunma içgüdüsü ya da huzur arayışına tercüman olarak evrensel insanlık deneyimleriyle muazzam bir ortak anlam ve duygu coğrafyası yaratan sembolleri ve sembolik sistemleri incelerken okuru kıtalar ve uygarlıklar arasında gezinerek karşılaştırmalar yapmaya çağrı ediyor.