6 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Cilt 05

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 54 MB

...ılacak savaşta ana hedefi teşkil etmektedir. Fakirliğin bertaraf edil­mesi, hayat standardının yükseltilmesi ve daha adil bir gelir dağılımının yolunun istihöam politikalarından geçtiğine ina­nılmaktadır. Gelişen Ülkelerde İşsizliği� Kuramsal Sorunları Gelişmiş endüstri ekonomilerinden çok farklı bir ekonomik ve sosyal yapıya sa­hip gelişme halindeki ülkelerde, gelişmiş ekonomilere ait kavramların kuTianılma­sı, sorunların anlaşılmasına yardımcı ol­maktan uzak ve yanıltıcı sonuçlar veJ­mektedir....