3 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi - Cilt 07

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 55 MB

...nı. 1984. Tablo: 8 Türkiye'de Hekim Durumu (1950-1982) Hekim Sayısı Hekim Başına Yıllar Uzman Pratisyen Toplam Düşen Nüfus · 1950 3.647 3.248 6.895 3.020 1955 4.839 4.802 9.639 2.480 1960 5.217 4.609 9.826 2.800 1965 6.657 4.238 10.895 2.860 1970 10.241 5.615 15.856 2.220 1975 12.689 9.016 21 . 714 1.885 1980 .16.699 10.524 27.223 1.632 1981 17.667 10.744 28.411 1.596 1982 18.699 12.257 30.956 1.495 Kaynak: Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl. Türkiye istatistik Yıllıkları. ' Daha Anayasa halkoyuna sunu...