2 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Daniel Goffman - İzmir Ve Levanten Dünya 1550-1650 - Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...kısmen İzmir'in artalanındaki kırsal huzursuzlukla, kısmen yüksek düzlüklerden batıya yönelen göçer akınının sürmesiyle ve kısmen de kentin üstün coğrafi konumuyla ilgilidir_27 1570'lerde kent sakinleri tanmsal açıdan kendİlerine yeterli olma özelliklerini yitirmişlerdi, ancak bir di�i ticari ve endüstriyel gelişme İzmir'i kritik besin maddeleri için bol miktarda nakit yaratabilen bir bölgesel pazara dönüştürdü. Bu değişiklik­ler, kenti batı Anadolu kıy;smda yer alan ve yüzyıl boyunca gelişen di...