123 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Davıd Graeber - Borç (İlk 5000 Yıl)

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 10 MB

Akademisyen, aktivist, antropolog ve düşünür David Graeber kitabı Borç’ta, sorgulamadan kabul ettiğimiz bu fikirleri ustalıkla aksine çeviriyor: Tarıma dayalı ilk toplumların ortaya çıkışına kadar, yani metal ya da kâğıt paranın icadından çok daha önce, kişiler gelişkin bir kredi sistemiyle yaşayıp, mallarını bu yolla değiş tokuş ediyorlardı. Ne olduysa sonra oldu, toplumlar alacaklı ve borçlu olarak ikiye bölündü.
O dönemden beri, dünya genelinde borç ve borç affı politik tartışmaların ana konusunu teşkil etmiştir. Öyle ki, antik döneme ait hukuksal ve dini belirgin başlı ürünlerin lisanını ve kavramlarını, kökü geçmişe uzanan bu borç tartışmaları şekillendirmiş, dahası, ahlaki ve felsefi esas değerlere de son biçimini vermiştir. Öte yandan sayısız kamu hareketini de tetiklemiştir. Graeber, halklar olarak bugün hâlâ tıpkı savaşın pençesinde kıvrandığımızı gösteriyor…