49 The Download
0 Comment
15.12.2019 Upload date

Derek Turner - Paleontoloji Ve Evrim - Boğaziçi Üniversitesi

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 12 MB

Paleontoloji yeryüzündeki hayatımızın tarihini anlayabilmek için fosilleri kullanır. Fakat sadece fosil kayıtlarındaki şablonları ve yönelimleri belgelemekle uğraşmaz; tıpkı sürede bunların altında yatan evrimsel süreçlere dair sonuçlar da çıkarmaya çalışır. Darwin, Türlerin Kökeni'ni yayımladığında, daha İhtiyar türler ile daha genç olanlar arasındaki "kayıp halkalar"ın neden bulunamadığına ilişkin bir İzah getirmek durumunda kalmıştı. Bu konuda Darwin, jeoloji kayıtlarının tam olmadığını, tarihöncesi yaşam hakkındaki bilgilerin azımsanmayacak kısmının jeolojik süreçlerle ortadan kalktığını ileri sürmüştü. Onun bu hamlesi paleontolojinin evrim konusunda bize yeni bir şey öğretemeyeceği yönünde bir yoruma yol açtı. Ancak 1970'ler ve 80'lerde noksan halkalarla ilgili varsayım, paleontologlarca değişik şekillerde sorgulanmaya başlandı. Hatta biliminsanları, fosil kayıtlarının noksan olduğu varsayımının kendisini de araştırma konusu haline getirdiler. Toplanan fosil örneklerinin, bütünü homojen bir boyutta temsil etmediği durumları anlayabilirsek, kuramda düzeltmeler yapmanın da olası hale geleceğini düşünüyorlardı. Bu biliminsanları paleontolojinin epistemolojisini, bizzat paleontolojinin parçası haline getirdiler.

Evrimin nedeni olarak bitkisel seçilim ne kadar önemlidir? Evrimsel tarihin akışı ne boyutta şansa bağlıdır? Evrim ilerlemeci midir? Bizim gibi dil ve alet kullanan zeki yaratıkların evrimi kaçınılmaz mıdır olmadan varlığımızı tarihi rastlantılara mı borçluyuz? Kitapta görüşlerine yer verilen yeni paleontologlar bu sorulardan bazılarının yanıtına dair ipuçlarının fosil kayıtlarında yattığını düşünüyorlar.

Paleontoloji ve Evrim, felsefi düşüncelerin paleontolojiyi derinden etkilediğini öne sürüyor; evrime dair paleobiyoloji devriminin ortaya çıkardığı bazı geniş fikirler ve sorular için felsefi eğilimi sert bir kılavuz olmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Derek Turner Connecticut Kolej'de felsefe kısmı başkanıdır. Felsefe, mantık, Biyo-etik, çevre, İlim felsefesi ve Darwin konularında dersler vermektedir. Making Prehistory: Historical Science and the Scientific Realism Debate (Cambridge, 2007) isimli kitabın ve çok sayıda makalenin yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)