24 The Download
0 Comment
19.11.2019 Upload date

Derek Turner - Paleontoloji Ve Evrim

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 17 MB

Paleontoloji yeryüzündeki hayatımızın tarihini anlayabilmek için fosilleri kullanır. Fakat yalnız fosil kayıtlarındaki şablonları ve yönelimleri belgelemekle uğraşmaz; aynı zamanda bunların altında yatan evrimsel süreçlere dair sonuçlar da çıkarmaya çalışır. Darwin, Türlerin Kökeni'ni yayımladığında, daha İhtiyar türler ile daha genç olanlar arasındaki "kayıp halkalar"ın sebep bulunamadığına ilişkin bir açıklama getirmek durumunda kalmıştı. Bu konu için Darwin, jeoloji kayıtlarının tam olmadığını, tarihöncesi hayat hakkındaki bilgilerin azımsanmayacak kısmının jeolojik süreçlerle ortadan kalktığını ileri sürmüştü. Onun bu hamlesi paleontolojinin evrim meselesi için bize yeni bir şey öğretemeyeceği yönünde bir yoruma yol açtı. Ancak 1970'ler ve 80'lerde eksik halkalarla ilgili varsayım, paleontologlarca başka şekillerde sorgulanmaya başlandı. Hatta biliminsanları, fosil kayıtlarının eksik bulunduğu varsayımının kendisini de araştırma konusu durumuna getirdiler. Toplanan fosil örneklerinin, bütünü homojen bir şekilde temsil etmediği durumları anlayabilirsek, kuramda düzeltmeler yapmanın da mümkün duruma geleceğini düşünüyorlardı. Bu biliminsanları paleontolojinin epistemolojisini, bizzat paleontolojinin parçası durumuna getirdiler.

Evrimin nedeni şekilde tabii seçilim ne kadar önemlidir? Evrimsel tarihin akışı ne boyutta şansa bağlıdır? Evrim ilerlemeci midir? Bizim bu gibi lisan ve alet kullanan zeki yaratıkların evrimi kaçınılmaz mıdır yoksa varlığımızı tarihsel rastlantılara mı borçluyuz? Kitapta görüşlerine yer verilen yeni paleontologlar bu sorulardan bazılarının yanıtına dair ipuçlarının fosil kayıtlarında yattığını düşünüyorlar.

Paleontoloji ve Evrim, felsefi düşüncelerin paleontolojiyi derinden etkilediğini öne sürüyor; evrime dair paleobiyoloji devriminin ortaya çıkardığı kimi kocaman fikirler ve sorular için felsefi eğilimi sert bir rehber olmayı amaçlıyor.

Doç. Dr. Derek Turner Connecticut Kolej'de felsefe kısmı başkanıdır. Felsefe, mantık, Biyo-etik, çevre, bilim felsefesi ve Darwin konularında dersler vermektedir. Making Prehistory: Historical Science and the Scientific Realism Debate (Cambridge, 2007) isimli kitabın ve çok sayıda makalenin yazarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)