14 The Download
0 Comment
08.01.2020 Upload date

Devrimci Marksist Tartisma Defterleri 5

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

işçi sınıfının tarihsel misyonu üzerine klasik marksist
önerme geçmişte zaman zaman tartışma konusu edildi ve bala
da edilmekte. Ancak özellikle son yıllarda bu konu üzerine
tartışmaların belirli oıjinallikler taşıdığım kabul etmekte yarar
var. Teknoloji alanındaki ilerlemelerin işçi sınıfı üzerindeki et­
kileri. her geçen gün daha fazla ilgi ve dikkat konusu olan
ekolojik sorunlar ve bunlardan kaynaklanan yeni problem atik-
ler. yeni sosyal hareketler ve özellikle Batı Avrupa ülkelerinde
işçi sınıfım kucaklayan klasik tipteki örgütlenmelerin belirti
ölçüde zayıflaması vb. gibi faktörler.