11 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Dialektik Üstüne Tartışmalar Marksizm Ekzistansializm - İzlem Yayınları

Marksizm

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

...ia:lektik yasa­lar üç deği!!, on değildir; kendi kendine belirlenen dia­lektik vardır. Söyliyelirn bu yasalardan birini, örne­ğin, «olumsuzluk olumsuzluğu» -ki bu da olumluluk olur-. Olumsuzluk olumsuzluğu, ancak bir tümleme içinde olumluluk sonucu verir. Zıtların karşıtlığı, yal ruz bir tümleme sırasında, kısınıların bütüne, bütü­nün kısımlara, kısımların kısırnlara ve bütünlin ken­di kendisine karşıt oluşu ile anlam kazanır. Ondan sonra, nicelikten niteliğe (ve tersi) geçişi anlıyabili­riz: ni...