16 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Dimitir Şimanov - Türkiye İşçi Ve Sosyalist Hareketi Kısa Tarih 1908-1965 - Belge Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

... Humayun idaresi Nizamnamesinde de, iggilerin igyerlerini terketmelerini onleyici maddeler vardi. (8)1871 yilmda kurulan «Ameleperver Cemiyeti*, Osmanli 1m- paratorlugunda kurulan ilk iggi orgiitu olarak kabul edilir.Bir yil sonra 1372 yilmin Ocak aymda Tiirk iggi hareketi ta- rihinde, belgelerle saptanan ilk grev patlak verdi. O zamanki gazetelerde de belirtildigi gibi, istanbul’daki tersanelerde galigan(7 ) E R l § C l , L u t f i : i T u r k i y e 'd e i? c l S i n i f i n i n T o r i h i i ,...