0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Diren Çakılcı - Sultan Abdülmecitin Selanık Ziyareti

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...det’ten başlamış ve 4 Ağustos 1859’da yine Dersaadet’te son bulmuştur.Özellikle Selanik kent tarihi kapsamında yazılan bazı eserlerde9 yer verilen bu ziyaret, çeşitli sebepler nedeniyle Sultan Abdülmecid gezilerini ele alan çalış-malarda yer bulmamıştır. Bu sebeple, unutulduğunu ve değerlendirmeye muhtaç olduğunu düşündüğümüz bu seyahatin bugüne kadar üzerinde durulmamasının nedenleri birkaç maddeyle açıklanabilir. Bu gerekçeleri izah edebilmek için Os-manlı sultanlarının seyahatlerini konu alan...