57 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Douglas Dowd - Kapitalizm Ve Kapitalizmin İktisadı (Eleştirel Bir Tarih)

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Kapitalizmin ve iktisadın 18. yüzyıl ortalarından 21. yüzyıla uzanan tarihine eğilen bu kitap, kapitalizm ile iktisat teorisi arasındaki dinamik, etkileşimli bağın eleştirel analizini yapıyor. Bu çerçevede, her iki alanda uzun yıllardır yapılan çalışmalar, konuların akışı arasında ele alınıyor, hâkim ekonomi akımı içindeki iktisatçıların kapitalizmi şu yada bu boyutta kutsayan ideologlar olduğu sergileniyor. Hâkim ekonomi okuluna mensup yada muhalif belirgin başlı iktisatçıların tezleri de etkinlik arasında özetleniyor: Adam Smith, Thomas Malthus, Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Karl Marx, Thorstein Veblen, Rosa Luxemburg, John Maynard Keynes, Paul Samuelson, Milton Friedman ve Eric Hobsbawm.

Bu çalışma, sosyal ve ekonomik gidişin, gidiş olmadığını sezen yada iliklerinde hisseden, ancak egemen akımdan iktisatçılarla, onların siyasetteki ortaklarının dolambaçlı tezlerini karşılamakta yetersiz kalan, akademik olsun olmasın okuyan, duyarlı insanların oluşturduğu topluluğa sesleniyor.

Kitap, söz konusu topluluğu gözeterek, günümüz ekonomi politikasını yöneten tehlikeli tezlerin etkisini kafalardan silmeyi, yıllar boyunca geçirdiği değişimlerin sonucunda ve bu değişimlere rağmen, kapitalizmin yapıcı olmaktan çok yıkıcı olduğunu deşifre etmeyi hedefliyor ve sonra olanaklı, arzu edilir bir tercihler demeti ortaya koyuyor.