51 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Douglass C. North - Kurumlar Kurumsal Değişim Ve Ekonomik Performans

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Nobel Ekonomi Ödülü'nü 1993 yılında saha Douglass North, ekonomik binalar üzerine çığır açan araştırmalarına devam ediyor. Douglass North yerleşik çok kavrama meydan okuyan bu çalışmasında, uzun süre dilimleri arasında ekonomilerin geniş farklılıklar gösteren performanslarını açıklıyor. "Hangi kuruluş bileşimi, değişimden gelir elde etmeye en müsait ortamı sunar?" sorusunu soran North, kurumların nasıl kalıcı oldukları ve nasıl değiştikleri üzerine geniş bir perspektif sunuyor. North, belirgin bir anda ve süre arasında kurumların ve kurumsal değişimin, ekonomilerin performansını nasıl etkilediğini izah etmek için analitik bir çerçeve geliştiriyor.
Douglass North, kurumların insani etkileşimdeki belirsizlikler yüzünden mevcut olduğunu; kurumların bu etkileşimi yapılandırmak için geliştirilmiş kısıtlar olduğunu savunuyor. Ancak, firmalar ekonomik performans üzerindeki sonuçları açısından değişkenlik gösterir. Kimi ekonomiler büyüme ve kalkınmaya yol açan firmalar geliştirirken, kimileri ekonomik durgunluğa yol açan firmalar yaratıyor. North, ilk evvela kurumların doğasını araştırıyor ve daha sonra kurumların gelişiminde işlem ve üretim maliyetlerinin rolünü izah ediyor.
Kitabın ikinci bölümünde ise, kurumsal değişim ele alınıyor. Kurumlar bir ekonomideki teşvik yapısını yaratıyorlar; belirgin bir kurumsal çerçevenin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için de firmalar ortaya çıkıyor. Ekonomik yapının desteklediği bilgi ve kabiliyet türlerinin, değişimin tarafını şekillendireceği ve kurumsal çerçeveyi tedrici olarak değiştireceğini iddia eden North, kurumsal gelişmenin, nasıl izlek bağımlı kalkınmaya yol açabileceğini açıklıyor. North, kitabın son kısmında analizinin sonuçlarını, ekonomi teorileri ve ekonomi tarihi açısından ortaya koyarken, kurumsal analizin neo-klasik teoriye nasıl dahil edilmesi gerektiğini belirtiyor ve bu analizin, uzun dönemli ekonomik değişime ilişkin dinamik bir kuruluş oluşturmadaki rolünü inceliyor.