29 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Düşüncelerin Serüvenleri - Alfred North Whitehead

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

- Medeniyetlerin inşasında düşüncelerin ve serüvenin rolleri nedir?
- Düşüncelerin serüvenlerini, neden ruh, bilim, tabiat, zihin ve sanat oluşturur?
- Medeniyetlerin yükselişi ve çöküş nedenleri nelerdir?
- Parça ile Bütün arasında, neden kopmaz ilişkiler vardır?
- Antik Yunan'dan günümüze Batı düşüncesinin esas sorunları nelerdir?

Whitehead, döneminin ötesinde yaşayan bir düşünür olduğu için, yaşadığı sürede hakkıyla takdir edilememiştir. Batı düşüncesinin yaşadığı krizin serüvenini, tarihçiler gibi sosyal bilimlerden değil, direk felsefeden ve matematikten kalkarak anlamlandırmaya ve özetlemeye çalışmıştır. Whitehead'in düşüncesinin temelini, medeniyet fikri oluşturur. Medeniyet fikri, bütün'ü ve dolayısıyla kişinin varoluşsal hakikatini kavrama kaygısının bir ürünüdür. İnsanlığın, bütün'ü kavrayamadığı zaman, herşeyin parçalandığı bir izafilikler kaosuna sürükleneceğini farketmiştir. O yüzden Whitehead, tam da arasında yaşadığımız postmodern dönemin sorunlarını önceden görebilmiş ve bu hastalıkların nasıl anlamlandırılıp aşılabilieceğine ilişkin köklü tespitlerde bulunmuş tastamam çağdaşımız olan imajinatif bir düşünürdür.

Whiteheadin düşüncesinin temelini, bütünü ve dolayısıyla kişinin varoluşsal hakîkatini kavrama kaygısının bir ürünü olarak medeniyet fikri oluşturur. Bütün kavranılamadığı zaman, her şeyin parçalanma ve insanlığın, kendi yoktur oluşunu hazırlayan bir izâfîlikler kaosuna sürüklenme tehlikesi zuhûr edebilir. Batı düşüncesi, postmodern dönemde bu tür bir açmazla karşı karşıyadır. Whitehead, bu kitabında, insanlığın esas varoluş sorunlarının anlamlandırılıp aşılabilmesine ilişkin enfes bir düşünce serüvenine soyunuyor.