26 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Düşünme Biçimleri - Alfred North Whitehead

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 5 MB

Düşünme’nin esas araçları, yöntemleri ve yapıtaşları nelerdir?
Felsefe, neden şiirsiz yapamaz?
Farklı medeniyetlerin düşünme biçimleri nelerdir?
Düşünme’de, parça’dan bütün’e, bütün’den parça’ya gitmenin sonuçları nelerdir?
Çağımızda yaşanan entelektüel kriz nasıl aşılabilir?

Whiteheade’in düşüncesinin temelini, bütün’ü ve dolayısıyla kişinin varoluşsal hakikatini kavrama kaygısının bir ürünü olarak medeniyet fikri oluşturur. Bütün kavranılamadığı zaman, her şeyin parçalanma ve insanlığın, kendi yoktur oluşunu hazırlayan bir izafîlikler kaosuna sürüklenme tehlikesi zuhûr edebilir. Batı düşüncesi, postmodern dönemde bu tür bir açmazla karşı karşıyadır.

Whitehead, düşünmenin yapıtaşlarını ve entelektüel krizin aşılma şartlarını, yaratıcı ruh, beşerî etkinlik ve tabiatla kurulan ilişkiler ekseninde sekiz ilke üzerinden tartışıyor. Farklı medeniyetlerin kendilerine özgü düşünce biçimleri arasındaki farklılıkları ve bunların nedenlerini de vukûfiyetle gösteriyor.

Whitehead, bu önemli eserinde, insanlığın esas varoluş ve hakikat sorunlarını düşünme biçimleri yüzeyinde nefes kesici bir düşünme biçimi örneği ortaya koyuyor.