16 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Ebner Eschenbach - Köyün Çocuğu 2. Cilt

Genel Kültür

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Kiremitçi Martin Holub'la karısı Barbara Holub davasının son safhasına, 1860 yılı birinciteşrininde, B.eyaleti merkezinde başlanıldı.
Bunlar, aynı yıl temmuz sonlarına doğru, birisi on Üç yaşında bir oğlan, ötekisi de on yaşında bir kız olan
iki çocukları ile beraber, Mars dağı tepelerinden biri bu­lunan Hırad eteğindeki Soleschau nahiyesinden gelmişler
ve bir kilisesi dahi olan Kunoviç'e yerleş·mişlerdi. Mar­tin Holub, hemen geldiği gün, çiftlik idaresiyle anlaş­mıya varmış, karısı ile iki çocuğuna ve gündelikle tut­tukları bir kaç işçiye yapacaklarını gösterdikten sonra, postu meyhaneye sermişti.