3 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Eckermann - Yaşamının Son Yıllarında Goethe İle Konuşmalar

Dünya Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 27 MB

...eri olmaz. Schiller'in önüne Hermann ve Dorothea'mı koyduğumda çok şaşırmıştı, çünkü böyle bir şeyi kafamdan geçirdiğime dair ona tek bir söz bile etmemiştim. Fakat yine de yarın Wallenstein'la ilgili olarak ne söyle-yeceğinizi merak ediyorum! Büyük karakterlerle karşılaşa­caksınız, oyun sizi belki de tahmin ettiğinizden çok daha faz-la etkileyecek." Cumartesi, 15 Kasım 1823 Akşam ilk kez izlediğim Wallenstetn'ın sahnelendiği ti-yatrodaydım. Aslında Goethe abartmamış; oyun beni olduk-ça fazla ve...