39 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Edward Hallett Carr - Tarih Nedir - İletişim

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

...ory", 11.5, 18 Temmuz 1952. 7 E. H. Carr, "'Victorian History"', U5, 19 Haziran 1953. 13 Bu görüşlerden bazıları Tarih Nedir? içinde yer alacaktı. Ama Carr tarihçiterin sadece soru sormakla meşgul oldukla­rına gerçekten inanmıyor olacaktı ki Sovyet Rusya Taıihi ki­tabında hemen her sayfada cevaplar veriyordu. Böylece me­sele yanın kalmıştı. 1960'ta tarih ders kitaplarındaki milliyetçi önyargılar ko­nulu bir tartışmada nesnellik sorununa tekrar el attı. Bura­daki tutumu biraz çelişkiliydi: Tarihl...