11 The Download
0 Comment
06.12.2019 Upload date

Eflâtun - Euthydemos

Genel Kültür

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Platon, hiç şüphe yoktur ki düşünce tarihinin en önemli ve etkili filozoflarından biridir. Felsefenin kurumsallaşmasına ve felsefede yazılı geleneğin oluşmasına katkıda bulunmuş, iki dünyalı metafiziğiyle tüm bir Ortaçağ düşüncesini belirleyecek olan idealist felsefe geleneğinin başlatıcısı olmuştur. Hıristiyan Ortaçağ felsefesine ve İslam düşüncesine etkisi bakımından da ayrıca önem taşıyan Platon, düşünce tarihi boyunca tartışılan tüm problemleri yüzlerce sene öncesinden ele almış ve ilk geniş felsefi sistemi inşa etmiştir.

Platon’un erken devre diyaloglarından bir tanesi olan Euthydemos, oğlunu en iyi boyutta nasıl yetiştirebileceğini düşünen Kriton ile ona bu konuda iki yol sunan Sokrates arasında geçer. İyi bir eğitim almamanın sonucunun ahlakça yozlaşma olarak kabul edildiği bu diyalogda genel olarak tartışılan, bir şeyin tıpkı anda hem mevcut hem yoktur olamayacağıdır. Yani bir şeyi bilmek, her şeyi bilmek anlamına gelir.

Platon’un geç devre diyaloglarından olan Parmenides’te ise birlik-çokluk temelinde tartışarak ana madde arayışı devam ediyor. Bu diyalogda Platon idealar kuramını yeniden ele almaktadır ve orta devre diyaloglarından bir tanesi olan Devlet’te ileri sürdüğü fikirleri sorguluyor.