0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Ekim Sayı 211 Aralık 1999

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 960 KB

...omünistleri bekleyerı görevleri tartışmak istiyoruz. Öncelikle, zaman zaman genç yoldaşlarımızın da içine düştüğü sorunun anlaşılınasını güçleştiren dar sınırlara işaret etmek istiyoruz. Askerlik ve ordu karşısında politik yaklaşım sorunu basit bir biçimde "askere gitme-gitmeme" tutumuna indirgenemeyecek kadar kapsamlı bir sorundur. Yalnızca günümüzde değil, geçmişten beri bu sorun, komünistlerin önünde, emperyalist kapitalizmin militarisı yapısına ve yürüttüğü savaşlara karşı işçi sınıfının ikt...