114 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Elie Faure - Rönesans Sanatı

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 8 MB

Elie Faure, Fransa'nın en sayılan eleştirmen ve sanat tarihçilerinden biridir; "Bir Sanat Tarihi" adlı yapıtı, Eski Yunan ve Roma'dan 20. yüzyıla dek tüm evreleriyle sanatı ele alır, Faure, kazandığı yaygınlığa yakışır biçimde, sanatın ve sanatçıların öyküsünü alelade bir olaylar ve yapıtlar dizisi olarak aktarmaz; sanatın her türüyle ilgilenen kişiler olarak yaşam boyu adlarını duyduğunuz, yapıtlarından birkaçını müzelerde değilse bile kitaplarda gördüğünüz geniş ustaları, Leonardo da Vinci'yi, Michelangelo'yu, Rafaello'yu, Durer'i, Bosc'u ve aklınıza gelebilecek diğer tüm geniş yaratıcıları yaşadıkları tarihi dönemle, toplumsal-tarihsel olaylarla birlikte ele alıp anlatır. Dolayısıyla, bildiğiniz tüm anlatım yollan ve okulların nereden geldiklerini, nereye gittiklerini, nelerden etkilendiklerini tutkulu, bilgili ama duyarlı bir dille öğrenirsiniz. Başka bir deyişle "Rönesans Sanatı", alelade bir sanat ve sanat tarihi değil, gerçek açıdan bir "uygarlık tarihi"dir. Bu anlamda, hem kendileri de herhangi bir dalda, resimde, yontuda, seramikte yorumcu insanlar; hem de alelade sanat sevdalıları için vazgeçilmez bir yapıttır.