85 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Emel Esin - Orta Asya'dan Osmanlıya Türh Sanatında Lkonografih Motifler

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Ünlü sanat tarihçimiz Dr. Emel Esin'in daha evvela kitap olarak bir araya getirilmemiş makalelerinden oluşan bu seçmede, Türk sanatının bazı ikonografik motiflerinin çözümlendiği yazılar yer alıyor. Özellikle Yunan mitolojisi dolayımında Batı simge sistemine tanıdık olan Türk okuru bu yazılarla Orta Asya'dan Osmanlıya uzanan bir süreç arasında Türklerin ürettikleri çeşitli sanat eserlerinde ortaya çıkan ikonografi ve simge sistemini tanıma fırsatı bulacaklar.

Bu ciltteki makalelerde ayrıntılı olarak incelenen kozmik dağ, güneş, ay, gezegenler, ejderha gibi esas simgeleri anlamak, Türk kozmolojisini kavramak bakımından geniş önem taşıyor. Türk sanatında karşımıza çıkan avcı kuş ve at motifleri de sadece ikonografik özellikleri açısından değil simgesel anlamlarıyla da ele alınıyor.

Emel Esin, başta İngilizce ve Fransızca olmak üzere çeşitli yabancı dillerde kaleme aldığı çok sayıda makalesiyle Türk kültürünü dünyaya tanıtmıştır. Kitabın sonunda, Prof. Dr. Aykut Kazancıgil'in hazırladığı Emel Esin Kaynakçası'nda, bu verimli yazarın ürünlerinin tam bir dökümünü bulacaksınız.