160 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Enneadlar - Plotinus

Felsefe & Sosyoloji

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 927 KB

Bu kitap Yeni İskenderiye Okulunun ve Yeni Eflatunculuğun en geniş temsilcisi olan filozof Plotinos'un öğretisinin kendi talebesi Porphyrios tarafından Enneadlar (Dokuzluklar) başlığı altında toplanmasıyla hazırlanmış geniş yapıtın M. Nicolas Bouillet'nin çevirisi ile Paris'te 1856 yılında yayınlanmış olan orijinalinin bir özetidir. Eflatun'un idea kuramını ve metafiziğini kendi katkılarıyla da yeniden öne süren Plotinos'un öğretisi, geniş inisiyenin (Eflatun) Hellenistik çağda, ayrıca Orta Çağda hem Hristiyan hem de İslam felsefesinde etkili olmasını sağlaması bakımından çok önemlidir. Ülkemizdeki bir boşluğu da doldurmakta olan bu özet kitap hem geniş filozof Plotinos'un öğretisinin bütününe yönlendirici bir kılavuz olması hem de ezoterik geleneğin anlaşılması zor alanlarına fer tutarak zihinlerde yepyeni açılımlar oluşturması bakımından önemli bir görevi hakkıyla yerine getirmektedir.