36 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Enver Ziya Karal - Osmanlı Tarihi - 5.cilt - Nizam-I Cedid Ve Tanzimat

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

...n müşterek himayeleri altına girmeyi :z;amanın ve şartların ieaplarından saymıştı. Dış İşleri Bakaw Nuri Bey, beş büyük devletin elçilerinden Suriye'nin Osmanlı devletine bırakılmasının sağlanmasını rica 198 OSMANLI 1'AUİIIİ etti. İngiltere ve Avusturya elçileri bu dileği kabul ettiler. Fran· sız elçisi, Fransa'nın Mehmet Ali Paşa için beslediği sempatiden, Rus elçisi de Osmanlı devletini zayıflatacak bir tedhir olduğun· dan Suriye'nin Mehmet Ali Paşa'ya bırakılmasına taraftar çıktılar. Prusya e...