8 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Erdal İlter - Ermeni Ve Rus Mezalimi (1914 - 1916)

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 11 MB

...r daha kolay sonuç verebilmektedir. Bizlere düşen görev, ger­çekleri doğruluk terazisinde tartarak en doğruyu bul­maktır. 3 Bilal N. Şimşir, Malta Sürgünleri, İstanbul 1976, s.259-284; Türk.i­ye'dek.i Amerika Yüksek Komiseri Amiral Bristol, 1920'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na Ermeniler ile ilgili olarak gönderdiği raponmda; Ermeni kıyımı hak.kında Avrupa basınında gön11en son hikayelerin, ya­nıltma amacına yöneldiğini ve İtilifDevletleri'nin bencil pl8nlannın des­teklenmesini sağlamak için y...