4 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Erik Jan Zürcher - Osmanlıdan Cumhuriyrt Ttürkiyesine İşçiler - İletişim Yayınları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 24 MB

...nunu'nu çıkararak, karşı önlem almıştır.1()11 Bir tahmine göre 1908'de Osmanlı İmparatorluğu'nda bu­lunan sanayi işçilerinin sayısı 200.000-250.000 kadardır.1 05 Bu makalede ele alınan 1839-1923 dönemi, bir yandan "devleti kurtarmaya" dönük reformlara ve imparatorluğun sonunda tamamiyle çöküşüne sahne olurken, bir yandan da Osmanlı sınai işgücünün geç de olsa doğuşuna tanıklık et­miştir.106 1839-1923 döneminin siyasi kargaşa ortamı ve ül­kenin endustriyel piyasa ekonomisine hızla geçişi, imalat,...