158 The Download
0 Comment
13.12.2019 Upload date

Erik Jan Zürcher - Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Siyasi

FILE TYPE: null FILE SIZE: 3 MB

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (TCF), Türk siyasal yaşamının ilk Müstakil muhalefet partisi girişimidir Cumhuriyetin müessese döneminde iktidar için yapılan mücadelenin şekli, en Aleni biçimde bu muhalefet partisinin varlığında gözlenir. Savaştaki rolü sebebiyle önemi ve saygınlığı tartışılamayacak olan bir lidere karşı ve ona Karşın muhalefet olmaya çalışmak, bizzat düşüncelerini, politik perspektifini izah etmek ve bunun propagandasını yapmak ve sonunda siyasal iktidarı ele geçirmek için mücadeleye girişmek... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bugün natürel karşılanan bir siyasal mücadele yöntemi olarak sayılacak adımları atarken, partinin varlığı hegemonik siyasal seçkin tarafından bir ihanet şebekesinin girişimi ve komplosu olarak algılandı. O dönemki siyasal iktidar ve en Evvel de Mustafa Kemal, sürecin en başından itibaren, böyle bir muhalefet partisini emelleri saklı bir grubun -yani henüz önceki İttihatçıların, ordu kumandanlarının, padişah ve hilafet yanlılarının içinde olduğu bir fesat topluluğunun- girişimi olarak algılamayı seçenek etti. İzmir Suikasti davasıyla başlatılan siyasal temizliğe giden yolda TCF tecrübeyi, bir yandan siyasal alanın hâkimiyetinin kimlerde olduğunu gösterirken, başka yandan iktidara siyasal "hasımlarım" seçme ve bertaraf etme olanağı sundu.

"O Devre gözlemcilerinin, CHF'li politikacılar ile bürokratlarının hükümet partisine muhalefeti, devlete muhalefetle bir tutma ve muhalefetin her üyesini devlet düşmanı olarak görme eğilimi üzerine yorumları mevcuttur. Başlıca partiler arasında programları açısından çok büyük uçurumlar almadığı vakitlerde dahi, ortak bir zeminin varlığını inkâr ederek, muhalefeti yurt haini olarak suçlama eğilimi, bugüne kadarla Türk siyasal sisteminin istikrarsızlığının Esas kaynaklanndan biri olarak kabul edilmelidir."

Erik Jan Zürcher
Sayfa Sayısı: 216


Baskı Yılı: 2003Dili: Türkçe

Yayınevi: İletişim Yayıncılık


Sayfa Sayısı : 216


lisan : Türkçe