2 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Ermeni Mebuslar Ve 1912 Meclis-İ Mebusan’I Kenan Olgun

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 865 KB

... onaylanması gerekmektedir. Bu nedenle Meclis-i Mebusan’da mazbata onayına 9 Mayıs tarihinde başlanmış, işlerin yoğunluğu ve seçimlerin bitirilmemesi gibi nedenlerle bu işlem meclisin neredeyse son toplantısı-na kadar aralıklarla devam etmiştir10. Konya Mebusu Zeynel Abidin Efendi’nin mazbatası uzun süre “muhalif” olduğu için ertelenmiş-tir. Bu suiistimal mecliste tartışmalara sebep olduğu gibi11 basına da aksetmiştir12.1912 Meclis-i Mebusan’ında başkan seçimi için gerekli olan çoğunluk ancak, 1...