0 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 430 KB

...liği makamı kurulmuş ve Ermeni cemaatinin tüm işlerinin bu cemaat tarafın-dan yürütülmesine müsaade edilmiştir. Yine kilise, okul, hastane ve benzeri kuruluşların (4) Ayrıntılı bilgi için; Süleyman Kani İrtem, Şark Meselesi,(Yay.Haz.) Osman Selim Kocahanoğlu,Temel Yayıncılık,1999(5) Joseph Pomiankowiski, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü, (Çev. Kemal Turan), Kayıhan Yayınları, İstanbul 1990, ,s. 140-141(6) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imzalanan Ayastefanos Anlaşması’nın Osmanlı Devleti...