4 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

Esat Uras Ve Ölümsüz Eseri Tarihte Ermeniler Ve Ermeni Meselesi

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 430 KB

...leket, bir mıntıkadan başka bir şey olmayacağını.” belirtmiştir.5 Bu bölümün üçüncü kısmı, Ermeni Ta-rihinin Kısa Bir Hülâsası başlığını taşımakta-dır. Bu uzun bahislerin başında yine Ermeni-lerin menşei ile ilgili iddialara rastlıyoruz. İki iddiadan biri Ermenilerin Sincar’dan Anado-lu’ya gelmiş Yafes evlâdından Hayk’ın nesli oldukları; diğeri de Ermenilerin Frigyalıların bir kolu olarak buralara gelip yerleştiklerin-den ibarettir.Bu arada milattan önce Anadolu’da siyasî varlık gösteren milletl...