8 The Download
0 Comment
19.11.2019 Upload date

Evrim Kuramı Üzerine Sorular - Charles Devillers

Evrim

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Evrim kuramı, devamlı bir ilerlemeyi ve mükemmelleşmeyi mi öngörür? Bazı toplumbilimcilere de ilham veren “doğal ayıklanma süreci”, en güçlünün ayakta kaldığı, zayıfın dünya yüzünden silinmeye mahkûm bulunduğu bir rekabet mi demektir? Bu basmakalıp düşünceler Darwin ve ardıllarına ait değildir.
Zaman arasında devasa değişimler geçiren evrim kuramına göre, ne tesadüf yapımı değişimler ne de deterministik bir zorunluluk söz konusudur. Biyolojik ortamdaki değişiklikler, soyların genetik yapısı ve cinsel üreme rastlantıları her anı özgün kılar ve bu özgünlük her olaya özel ve olası karakterini verir: kurallarla olasılıkların taraf yana geldiği biricik yaşam birimleri.
Devillers ve Tintant da evrimin, “tam yol ileri” bir gelişme değil, tersine, süre zaman gerilemelerin de yaşandığı, zamana ve mekâna yayılmış bir deneyim olduğunu söylüyorlar. Buna göre, yaşam tarihi bize hiçbir gelişme yasası göstermez. Gözlemlenen değişiklikler, çevre değişimleri ve ırsi mirasın muazzam, lakin gene de sınırlı olanakları içinde devamlı bir denge arayışıdır. Dolayısıyla bu uyarlanma bir ilerleme faktörü değil, yaşamı sürdürmenin aracıdır: evrim yaratmaz, sırf “onarır”.
Oysa bu, insan türünün yaşam macerası için düpedüz yanlış bir yorumdur. Bu kitap, evrimin insana ilişkin yüzünü de ele alarak, etraf koşullarını alt edip evrim sürecine direnen ve bir noktada % özgürleşen bireyin nasıl bir “anti-ekolojik tür” olduğunu çarpıcı ebatta ortaya koyuyor.