9 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Fatih Şair Avni - Burhaneddin Erenler Yayınları

Türk Şiirleri

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1019 KB

...rsite ktb-. T, Y. 761, öa; ., Londra 1902, 22. s. dd. (hassaten 28. aahifeden itibaren/, IV. c.p 19^9, ^9-50. s.3 Der Divan Su7tan Makmeds den Ztueiten, Berlin ı904 (18 s. tetkik, l3 s. sözlük, 18 s. metin).7 Tûrih-i edebiyai-ı Otmaniye, I. cüz., İstanbul 1327, 120. s. dd M, Yem Osmanii tarihli edebiyatı, 196. s.M Tarihli edebiyat-1 Osmaniye, İstanbul 1328, 44. s.0 Osmanh müelîı/ZerL I, c., İstanbul 1333. 355-357. s.Fatih, çalr Avnl7hatta Fuat Köprülümde* .Fatihin edebî şahsiyetini etrafhca tahl...