0 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Fatma Uygur - Fransız Matbuatında Midhat Paşa Algısı Üzerine Bir Araştırma

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 620 KB

...larak atandığı coğrafik bakımdan idaresi güç ve oldukça geniş olan “İmparatorluğu bir arada tutmak amacıyla tasarlanmış bir sistemin deneneceği anahtar bir bölgede” (Davison, 2005: 158), Tuna vilayetinde, özellikle kamu düzenini sağlamakta Müslüman ve Hıristiyan halkın takdirini kazanmış, kamu idarî tecrübesi bakımından başarılı bir devlet adamı haline * Taşrada uzun süre görev yapması kaba hatta patavatsız bir üslup edinmesine yol açmıştır (Davison, 2005: 300). † Benzer iddialar gazete sayfalar...