26 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Fernand Braudel - Bellek Ve Akdeniz

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 47 MB

...eya İsken-der'in fetihlerine, hatta (önce Batı'ya yönelse bile) Roma'nın fetih-lerine varıncaya dek, terazinin Doğu'dan yana çok ağır basmasının tahlilleri, birçok nirengi noktası oluşturuyor. Tarihin kilit öneme sa-hip eklemlenmelerinden birini, Braudel çok güçlü bir kavram ha-linde sunmayı biliyor: "dünya ekonomisi" 16. yüzyıl için geçerli ol-duğuna bizi ikna edebildiği bu kavrama antikçağın bazı dönemleri için başvunnamış. Tüm Avrupa'yı işin içine katan bir bakış açısıy-la demir çağını incele...