1 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Fernand Braudel - Maddi Uygarlık 2. Cilt - Dünyanın Zamanı - İmge Kitabevi

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 89 MB

...n kitabını da daha az kullanmadım. Ama bu genel eserlerin hepsi de, kendilerini düzenli bir şekilde Avru­pa çerçevesinin içine hapsetmişlerdir. Oysa tarihin dünya ölçeğinde kıyaslamalar yo­luyla akıl yürütmekten -geçerli tek yol- büyük avantaj sağlayacağı sonucuna vardım. Frederic Novalis (1772-1801) daha o sıralar "her tarih zorunlu olarak dünyasaldır" demişti bile.6 Nitekim, dünyanın ekonomik tarihi, yalnızca Avrupa'nınkinden çok daha anlaşı lırdı. Ama daha basit olduğu söylenebilir mi? Üsteli...