1 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Fernand Braudel - Maddi Uygarlık 3. Cilt - Mübadele Oyunları - İmge Kitabevi

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 90 MB

...çıkartınayı denedim. Izleyen iki bölüm olan "kapitalizm başkalarının evinde" ve "kapitalizm kendi evinde", dolaşı­mın kıyısında kalarak, üretimin dağınık sınırlarına yaklaşmakta; aynı zamanda, razı olduğumuz tartışmada belirleyici olan kapital, kapitalist, kapitalizm kelimelerinin an­lamlarını, mutlaka gerekli olan bir nokta olarak, kesin hale getirmektedirler; nihayet bu iki bölüm, kapitalizmi sektörler bazında belirlemeyi denemektedir; böylesine bir "topoloji" kapitalizmin sınırlarını açığa çı...