10 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Fernand Braudel - Tarih Üzerine Yazılar

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

... taslağını çizmektedir. BoĢ kalan aralıklara, son yıllar esnasında insan bilimlerinin buluĢmalarına, istatistiğin yerine, bilgisayarların rolüne, toplumsal psikoloji ve psikanalizle veya bilimsel olmakta çok yavaĢ kalan siyaset bilimiyle bir antlaĢma yapmanın olanakları konusunda verdiğim derslerden bölümler 10 eklemek istemedim. Sorun kesimlerin yenilenmesinden çok bütünselliğe iliĢkin olarak kalmayı südürmektedir. insan bilimleri bütününün bu yeniden yapılanmasının en zor parçası hâlâ, dünün v...