35 The Download
0 Comment
01.12.2020 Upload date

Fernand Braudel - Uygarlıkların Grameri

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

...kte olmak üzere, bu yön-temleri uygulamaktadır. Fakat resmi tarihin diğer tüm tarih okumala-rından farklılığı, bu cins okumaların eleştiri kurumu esasında tadilatauğrayabilmelerine karşılık, resmi okumanın asla tadil edilmemesidir.Resmi tarihin öğretilmesine ise, tarih eğitimi adını veriyoruz.Çünkü eğitim, her egemen kuşağın kendine benzeyen yeni kuşaklaryaratma gayretinin adıdır. Bu durumda, dünyanın hemen her ülkesin-de, tarih eğitimi, eğitimi veren topluma egemen olan ideolojinin ken-12dine b...