0 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Form, Norm Ve Diğer Komiklikler

Siyasi Dergiler

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 156 KB

... komedide bütün tuhaflıklarıyla ve rasgelelikleriyle gözler önüne serilir. Karagöz gösterilerinin bu kadar uzun bir zaman var olmalarının, çok po­püler olmalarının ve de değişik tabakadan her türlü lstanbullu'yu güldürebil­melerinin nedeni, lstanbul'un gündelik hayatını düzenleyen kuralları başarılı bir biçimde tersyüz edebilmeleridir. Her yaş ve tabakadan insanı, kadını ve erkeği aynı ölçüde ilgilendiren toplumsal çerçeve ve kurallar, Karagözcünün seyircisiyle bağ kurabilmesini sağlıyordu. Yuka...