18 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

Günter Hoell - Tarımda Kapitalizmin Gelişmesi Ve Toprak Rantı

Ekonomi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Kapitalist toplumda tarımın gelişmesine ilişkin sorunlar işçi sınıfının durumu ve ülke devrimci hareketinin sorunlarıyla yakından ilişki içindedirler.

Ekonomi politik, kapitalist toprak rantında beliren yasallıkları inceleyerek çok soruya cevap verir. Toprak rantı kuramı, tarım dalında artık değerin ortaya çıkışı ve bölüşümü ile ilgili önemli süreçleri çözümlemekte, ortakçı kapitalistin en azından ortalama kârı ve geniş toprak sahibinin ise bunun da ötesinde bir rantı nasıl ve niçin gerçekleştirebildiğini açıklamaktadır. Bu kuram böylelikle kapitalizmde tarımın sanayiye oranla geride kalışının önemli sorunlarına değinmektedir.

1974'te Demokratik Alman Cumhuriyetinde yayınlanan bu çalışmasında Günter Hoell, toprak rantı biçimlerini kapitalizmde tarım-sanayi arasındaki ilişkileri, tarımın tekelci devlet düzenlemesini, köylülüğün farklılaşma ve yıkım sürecini inceliyor ve köylülerin işçi sınıfı ile ittifaka girme zorunluluklarını açıklıyor.

Bu nedenlerden Ötürü kitap Türkiye'de tartışılan çok soruna fer tutacaktır.[Arka Kapak]