119 The Download
0 Comment
05.12.2019 Upload date

H. Tuğrul Atasoy - İnsan Neden Sanat Yapar - Bilim Ve Gelecek

Sanat

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

Sanat yapıtı nedir? Bize ne anlatır? İçsel bütünlüğümüzü sanatla mı sağlarız? Sanat Eylemi, insanlığın öyküsüne nerede ve ne süre katıldı? Sanat yapıtının esin kaynağı nerededir? Sanat şimdiki bize mi, geçmişteki bize mi seslenir? Sanat ile "anormallik" arasında bir ilişki mevcut mıdır? Sanat evrensel midir? Şair mi şiire gider, şiir mi şaire gelir? İlk şairler kimlerdir? Makineler neden samimi bir boyutta "seni seviyorum" diyemez? Söz ile iktidar ilişkisi nasıldır? Bilim ve sanat birbirlerine aynı mi? İnsan bilinmeze ilk adımı bilimle mi, sanatla mı atar? Asimetri estetik hazzı nasıl etkiler? Kuantum sistemleri şiire aynı mi? Elimizdeki biyoteknolojik güç sanat açısından yıkıcı olabilir mi? Hayal etmek genetik bir kusur ya da suç mudur? Prof. Dr. Tuğrul Atasoy'un yukarıdaki sorula bağlamında dolaşan denemeleri, sanatın ufkunda gezinirken, nöroloji, antropoloji, genetik, psikoloji, psikanaliz, felsefe, doğa ve şiirle de buluşuyor. Atasoy sanat ve sanat yapıtı üzerine düşüncelerini sunarken, bu konuda yazmış bazı İlim ve düşün insanlarının görüşleriyle de denemelerini besliyor. Düşüncelerini yer yer sorguladığı, yer yer onlardan güç aldığı İlim ve düşün kullanıcılarını arasında, Theodor Adorno, Jean Baudrillard, Roland Barthes, Walter Benjamin, John Berger, Jorge Luis Borges, Terry Eagleton, Max Horkheimer, Richard Leakey, Roger Lewin, Herbert Marcuse, Rollo May, Steve Pinker, Oliver Sacks, Claude Levi Strauss, Susan Sontag, John Zerzan gibi isimler bulunuyor.