1 The Download
0 Comment
09.01.2020 Upload date

Hammer - Büyük Osmanlı Tarihi 8.cilt

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 3 MB

Eflâk Voyvodası'nın Politikası
HAFIZ Paşa'mn Niğbolu'da hezimete uğramasından (21 Ekim 1596) 1 ve
Kira'nın katlinden 2 sonra, kapdân Halîl Paşa'nın yerine Hadım Ahmed
Paşa'mn 3 kaymakam tâyîn edildiğini, bundan evvelki kitapta görmüştük.