16 The Download
0 Comment
30.11.2020 Upload date

Hayden White - Metatarih [Dost~2008]

Tarih

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 18 MB

...h çalışma­sının en vazgeçilmez "öte-tarihsel" temelini oluşturur. Ayrıca, XIX. yüz-14 METATARİH yıldaki usta tarihçilerin çalı§malarında bulunan bu öte-tarihsel ögenin, çalı§malarına üstü kapalı olarak payandalık eden ve onsuz bu çalı§maları üretemeyecekleri "tarih felsefeleri"ni olu§turduğunu savunuyorum. Son olarak, XIX. yüzyılın önde gelen tarih felsefecilerinin (Hegel, Marx, Nietzsche ve Croce), kimileyin "gerçek anlamda tarih" [proper history] diye adlandırılan alandaki akranlarından (Miche...