4 The Download
0 Comment
19.04.2020 Upload date

Henri Bosco - Çocuk Ve Irmak - Can Yay-1982

Dünya Edebiyatı

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 1 MB

...ardı burasını... Nihayet, bir denizci am­canın, Hannibal amcanın armağanı sarkıyordu ta­14vandan: içi doldurulmuş, baş ve kuyruğundan ta­vana bağlı yaşlı bir timsah.Martine Hala çatıya çıktığı zaman dünya yı­kılsa umursamazdı. Kapısını iyice kilitliyordu. Pe­şinden gitmek yasaktı.— Git, bahçede oyna, diyordu. Pırtıları yer­leştireceğim.Anlıyordum. Yalnız başına, aylak aylak, biraz evin içinde dolaştıktan sonra gidip kuyunun ya­nındaki incir ağacının altına oturuyordum.Bir nisan sabahı, o iç kışk...