38 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Henry Bernstein - Tarımsal Değişimin Sınıfsal Dinamikleri - Yordam Kitap

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 977 KB

Tarım konusunda çalışan Marksist sosyal bilimcilerden Henry Bernstein bu kitabında, tarımsal değişimi ekonomi politik bir yaklaşımla inceliyor. Değişik kapitalizm modellerinde köylülüğün değişik dönüşüm süreçlerini ele alıyor. Sömürgeciliğin Latin Amerika, Asya ve Afrika'da tarımı, toprak-insan ilişkilerini nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyuyor.

20. yüzyılda dünya çapında kullanılan değişik tarım politikalarını sergiledikten sonra neoliberal küreselleşmenin tarımsal üreticiler üzerindeki etkilerini tartışıyor. Tarım teknolojilerindeki değişimlerin, fakir köylüler, küçük üreticiler, kapitalist çiftçiler ve diğer sınıflar bakımından doğurduğu değişik sonuçları gözler önüne seriyor. Yeni teknolojilerin küçük üreticilerin yararına olduğunu ve tarımda, kapitalizme seçenek "küçük köylü ekonomisi" modelinin egemen üretim biçimi olduğunu iddia eden sosyal bilimcilerin bu tür savlarının geçersizliğini gösteriyor.