29 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Herbert Marcuse - Us Ve Devrim

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 7 MB

...neğinin doruğunda yatmaktadırlar. Ancak bu ge­lenek içersinde yorumlandıklarında anlaşılır olmaktadırlar. Bu noktaya dek küçük bir ölçekte Hegel'in kavramlarını so­mut tarihsel çerçeveleri içersine yerleştirmeye çalıştık. Geriye He­gcl'in dizgesinin başlangıç noktasını onun zamanının felsefi or­tamındaki kaynaklarına dek izlemek kalıyor. 14 lllRI'AI\.1 15 Tu m insanların özgür ve eşit oldukları hildiriliyordu; gene de, bilgilerine göre ve çıkarlarının pcşindc dav ranarak, bir bağımlılık, türesiz...