9 The Download
0 Comment
02.12.2020 Upload date

Hermenötik, Oryantalizm, Türkoloji

Osmanlı Tarihi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 2 MB

...tir. Onunla, elegtirel htimanizm kuruldu. Bu elegtiri akrmr do!ru-dan dogruya dinde reformu hanrlayacaktrr. Valla, ilkin gergek bir filologsrfatr ile Cicero ve Quintilien'den istifEde ederek klasik LAtincenin en onemli' D. Geanokopls, Interaction of the 'sibling' Byztntine and Western Cultures in the Middle Ages andItalian Renaissance (330-1600), New Haven lVI6; Constantinople and the West, Madison 1989.16Halil Inalukeserini yazdt. Boylece, valla Ldtince'nin lengiiisti$ini kurmug oluyordu. o,l43...