29 The Download
0 Comment
23.12.2019 Upload date

Hilary Wainwright - Yeni Bir Sol Üzerine Tartışmalar - Ayrıntı Yayınları

Siyasi

FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 4 MB

Yeni liberalizm bireycilik ve özelleştirmeyi mutlaklaştırıyor' Giderek güçlenen sağ ırkçılığı, milliyetçiliği, şiddeti ve baskıyı meşrulaştırarak yaşam damarlarımızı kurutuyor. Resmi politika kimin daha küçük fena olduğu tartışması üzerinden yürüyor. Üniversitelerden, sokaktan ve medyadan, kısacası tüm kamusal alanlardan dışlanan sol, zihinsel bir yeniden kuruluşun sancılarını yaşıyor. 21. yüzyıla doğru solun canlanması, kendi coğrafyamız kadar dünyada yaşanmış deneyimlerden dersler çıkarmamıza da bağlı. Bu kitap mahalli ve küresel hastalıkların iç içe geçtiği bir dünyada aynı kaygılarla yola çıkan kişiler ve hareketlere toplu bir bakış sunarken demokratik sosyalizmin günlük mekanlarına ilgi çekiyor. Hilary Wainwright, 1968 ve sonrasında aktif olarak katıldığı toplumsal hareketler pratiğinden kalkarak liberalizmin us hocası Hayek'le yürüttüğü bir tartışma arasında kendi bilgi teorisinin çatısını kuruyor. Serbest piyasacı sağın sıcak bakılan anti-otoritarizmini kavrarken onun atomistik bireyciliğine karşı çıkıyor; geleneksel solun eşitlik ve toplumsal ekonomi arayışlarını onaylarken devletçi yönelimlerine eleştirel bir gözle bakıyor; ve toplumsal hareketlerin sivil toplumu örgütleme çabalarına yakın dururken hükümet aygıtından özörgütlenmeleri güçlendirmenin bir aracı olarak yararlanmaktan yana oluyor.Wainwright, kendi deneylerimizle "dar bir çevreyi" görebileceğimizi; ama burada kalmak durumunda olmadığımızı göstererek, komuta ekonomilerine ve serbest sektöre seçenek olabilecek üç tür kurumlaşmayı ele alıyor. İlki, çeşitli kooperatifler, özyönetimli girişimler ve hizmet kurumlarıdır. İkincisi, sektör dışında şebeke örgütlenmeleri aracılığıyla bilgi paylaşımı ve eşgüdüm örgütlenmeleridir. Üçüncüsü ise toplumsal hareketlerin politikaya müdahaleleriyle oluşan kurumlardır. Wainwright, "Piyasaların toplumsallaşması"nı amaçlayan bu kurumları İsveç'te feministlerin örgütlediği bir okulu, Londra Büyükşehir Belediyesi'ni, Yeşil Partileri ve çeşitli kampanyaları örnekleyerek inceliyor. Bugün kapitalizmin "sihirli" gücüne tapanların karşısında önemli bir seçenek görünmüyor. Oysa demokratik sosyalizmin, merkezi kurumları ele geçirmek yerine sivil toplum içindeki çeşitli eylem ve kurumları öne çıkarıp kendini "kurarak tanımlayan' bir tarihi var. Bu tarih, kurucu binalar yüzeyinde düşünmesi ve okul, belediye, kampanya gibi somut örnekleri "aşağıdan yukarıya" bir politik devinim açısından değerlendirmesi açısından önemlidir. ...ve alternatiftir!